Kari J. Hietala, Vuoden 2022 Kirkon Hallintovirkamies

14.10.2022

Valinta julkistettiin KiHV:n 75-vuotisjuhlassa. Perusteluissa mainittiin muun muassa, että Järvenpään seurakunnan talousjohtaja Kari J. Hietala on esimerkillisellä tavalla kirkon hallintovirkamies. Hän hoitaa yhteiset tehtävät tarkasti ja tunnollisesti. Kari J. Hietala on toiminut monin tavoin hallintovirkamiesten sekä koko kirkkomme hyväksi. Hän on toiminut KiHV:n puheenjohtajana 2015-2017 ja hallituksen jäsenenä 2009-2013. Hän on ollut monissa koulutustilanteissa alustajana tai huolehtinut käytännön järjestelyistä. Hän on antanut tärkeän panoksensa myös koko kirkon johtamiskoulutuksiin. Paikallistasolla hän on edistänyt ja kehittänyt seurakuntien yhteistyötä monin eri tavoin. Kari J. antaa omalla persoonallaan hyvän esimerkin ystävällisellä, toiset huomioon ottavalla sekä palvelualttiilla toimintatavallaan. Kari J. Hietala on taitava ja oivaltava valokuvaaja. Hän on aktiivinen somettaja, KiHV:n idearikas somevastaava. Facebook-päivitykset kertovat hänen laajasta aktiivisuudestaan kotipaikkakunnallaan. Hän postaa myös seurakuntansa tapahtumia, ei vain talouden, kiinteistöjen tai hautausmaan asioista, vaan myös seurakunnallisen toiminnan kuvioista. Onnittelut, Kari J!