Edunvalvonta ja työttömyyskassa

Edunvalvonta


Edunvalvonnan tavoitteena on ollut yleisen ansiotason mukaisen kehityksen turvaamisen ohessa se, että jäsenistön palkkauksessa olevat yksittäiset epäkohdat saadaan korjattua. Edunvalvonnasta vastaa yhdistyksen hallitus pitämällä yhteyttä Kirkon työmarkkinalaitoksen edustajiin, yksittäisiin seurakuntiin ja muihin kirkon sektorin työmarkkinaosapuoliin sekä tekemällä esityksiä Kirkon työmarkkinalaitokselle jäsenistön palkkaukseen liittyvissä kysymyksissä.  

Sivujen katselu vaatii käyttäjätunnuksen ja salasanan.

Työttömyyskassa


http://www.erko.fi
http://www.jattk.fi

Kirkon hallintovirkamiehet ry:n jäsenet voivat liittyä Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erkon jäseniksi. Erkon jäsenyyden edellytyksenä on alempi tai ylempi korkeakoulututkinto tai sellaisen opiskelu. Lisätietoja saa työttömyyskassan kotisivuilta http://www.erko.fi.

Yksittäiset jäsenet voivat liittyä myös esim. JATTK-työttömyyskassaan henkilöjäseninä. Työttömyyskassan kotisivut ovat osoitteessa http://www.jattk.fi.

KiHV:n jäsenet hoitavat yhteytensä työttömyyskassaan omatoimisesti. 

Jos joudut työttömäksi tai lomautetuksi


ilmoittaudu oman alueesi työvoimatoimistoon ensimmäisenä työttömyys/lomautuspäivänä. Kerro, että Sinut on vakuutettu työttömyyskassassa (Erko, JATTK tms). Täytä saamasi ansioturvan päivärahahakemus huolellisesti ja allekirjoita se. Toimita täytetty lomake yhdessä palkkatodistuksen kanssa työttömyyskassaan.