Jyri Klemola, Vuoden 2023 Kirkon Hallintovirkamies

25.9.2023

KiHV ry:n hallitus on jäsenistöltä saatujen ehdotusten perusteella valinnut vuoden 2023 Kirkon

Hallintovirkamieheksi Mikkelin hiippakunnan lakimiesasessori Jyri Klemolan. Valinta julkistettiin

KiHV:n koulutuspäivillä Joensuussa.

Lakimiesasessori, varatuomari Jyri Klemola on laaja-alaisesti vaikuttanut virkatehtävissään ja

luottamustoimissaan kirkon ja seurakuntahallinnon kehittämiseen.

Jyri Klemola aloitti vuonna 1987 Jyväskylän kaupunkiseurakunnassa toimien mm. pitkäaikaisena

talousjohtajana. Hän kehitti omalla panoksellaan kaupunkiseurakunnan hallintoa ja toimintaa. Hänellä

oli merkittävä osuus seurakuntaliitosten onnistuneeseen toteutukseen Jyväskylässä.

Vuodesta 2008 Jyri Klemola on toiminut Mikkelin hiippakunnan lakimiesasessorin virassa. Hän palvelee

myös työyhteisökonsulttina. Osaamisellaan, yhteistyökyvyllään sekä juristin ammattitaidolla Jyri

saavuttaa luottamuksen ja arvostuksen myös haastavissa muutosprosesseissa.

Jyri Klemola oli KiHV ry:n sihteeri-rahastonhoitaja 1991-2000 sekä hallituksen jäsen 1997-2002. Jyri on

vakituinen osallistuja KiHV:n koulutuspäivillä, myös kouluttajana sekä kommentoijana.

Jyri Klemola on palvellut monipuolisissa luottamustehtävissä, muun muassa  Kirkkopalvelut ry:n,

Sacrum Oy:n, Kustannusosakeyhtiö Kotimaan sekä Kotimaa-Yhtiöt Oy:n hallituksissa, Jyväskylän

Kristillisen opiston johtokunnassa, Kirkon ulkomaanavun hallituksessa, Suomen hautaustoiminnan

keskusliitto ry:n hallituksessa, Karjala-tietokantasäätiön hallituksessa, Kirkon vammaistyön

neuvottelukunnassa sekä Kirkon palvelukeskuksen johtokunnassa.

Jyri Klemolan toiminta kirkon hallinnossa, niin virkatyössä kuin luottamustehtävissäkin, on laaja-alaista

ja pitkäkestoista. Hänen työssään on vahva kehittävä ja yhteistyötä rakentava ote.

Vuoden 2023 Kirkon Hallintovirkamies Jyri Klemola. Kuva: Kari J. Hietala.