Sari Anetjärvi Vuoden Kirkon Hallintovirkamieheksi

4.10.2021

Vuoden 2021 Kirkon Hallintovirkamies Sari Anetjärvi. Kuva: Kari J. Hietala

KiHV ry:n hallitus on jäsenistöltä saatujen ehdotusten perusteella valinnut vuoden 2021 Kirkon  
Hallintovirkamieheksi Espoon seurakuntayhtymän hallintopäällikkö Sari Anetjärven. Valinta julkistettiin  KiHV:n koulutuspäivillä Lappeenrannassa.  

Sari Anetjärvellä on yli 20 vuoden työkokemus Espoossa kirkon työssä. Ensin yli 14 vuotta  
seurakuntayhtymässä, sitten 6,5 vuotta Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin lakimiesasessorina. Sari  Anetjärvi on nyt palannut Espoon srky:n hallintopäälliköksi johtamaan viraston palvelukeskusta, johon kuuluvat hallinto- ja henkilöstöpalvelut, aluekeskusrekisteri, varauspalvelut sekä hautatoimisto.  
Ensimmäisen jakson aikana hän oli välillä virkavapailla työskennelläkseen ensin Kirkkohallituksessa,  
sitten Espoon srky:n hallintojohtajana.  Hän on myös toiminut Kirkolliskokouksen lakivaliokunnan  
sihteerinä. Ennen Espooseen tuloa Sari Anetjärvi työskenteli Turun ja Kaarinan srky:ssä sivutoimisena 
lähetyssihteerinä ja toimistovirkailijana yhteensä yli 13 vuotta ja oli myös seurakuntaneuvoston sekä  
kirkkovaltuuston jäsen. Hänen nykyiseen virkaansa sisältyvät myös yhtymän lakimiehen tehtävät  
sekä keskusrekisterinjohtajan tehtävät. Hän on työsuojelupäällikkö ja palkka-asiamies. Sari Anetjärvi  
toimii yhteisen kirkkovaltuuston sihteerinä sekä esittelijänä yhteisessä kirkkoneuvostossa ja  
henkilöstöjohtokunnassa. 
 
Sari Anetjärvi toimi Kirkkolainsäädännön kommentaari -hankkeen ohjausryhmän jäsenenä. Hän on  
suorittanut Kirkon konsulttivalmennuksen opinnot. Sari Anetjärvi toimii useissa merkittävissä  
luottamustehtävissä mm. Suomen Lähetysseurassa ja Suomen ekumeenisen neuvoston  
yhdenvertaisuusjaostossa. Sari on ollut Kirkon Hallintovirkamiehet ry:n hallituksen jäsen 2005-2008  
sekä puheenjohtaja 2009-2014. Sari Anetjärvi on laajasti perehtynyt kirkon ja seurakuntien työhön ja  
hallintoon. Hän on aina auliisti jakanut osaamistaan kollegoille ja työtovereille, myös kirjan muodossa. 

Saria on siunattu musiikin lahjalla. Hän on kuorojen ja lauluryhmien kantava voima.